Copyright 2022 - IGENCO

สมาชิกชมรม

ตรวจสถานะการเป็นสมาชิกของท่านได้ที่นี่  คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 

กรุณาปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 

สมัครสมาชิกชมรม (ตลอดชีพ)

สมัครสมาชิกชมรม ** ขณะนี้ปิดรับสมัครสมาชิกออนไลน์ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ** 

การชำระเงิน:

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
  • ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
  • เลขที่บัญชี 051–282492–4


การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • ผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ผ่านทางไลน์ (Line ID: 0810859512 หรือตาม QR code)
  • QR code คุณละออ อริยกุลนิมิตร (ฝ่ายการเงิน)
  • เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
  • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หรือทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่นี่  คลิกเพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน