สมัครสมาชิกชมรม (ตลอดชีพ)

การชำระเงิน:
  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล
  • เลขที่บัญชี 983–8–91238–7


การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • ผ่านทาง E-mail : [email protected]
  • ผ่านทางไลน์ (Line ID: 0810859512 หรือตาม QR code)
  • QR code คุณละออ อริยกุลนิมิตร (ฝ่ายการเงิน)
  • เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
  • หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : [email protected]

หรือทางแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน คลิกเพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

   
ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน