Copyright 2023 - IGENCO

3 นาทีรู้ทันป้องกันแผลกดทับ โดยชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย 

ในการรับชมวิดีโอ  :  กรุณาคลิกที่ภาพของหัวข้อที่ท่านต้องการรับชม