Copyright 2023 - IGENCO

 

กิจกรรม STOP PI DAY 2022 One Goal World Wide

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณ รพ.ที่ให้ความสนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในรพ.ของท่าน และเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565

ทางสมาคมฯได้จัดงานประชุมวิชาการ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. โดยท่านผู้สนใจสามารถ download slide ของวิทยากรได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะ

 

SKIN_INSPECTION_Prapai_v1-1   

   

 

Attachments:
Download this file (Incontinance_Moisture_PI.pdf)Incontinance Moisture PI[เอกสารดาวน์โหลด]2472 kB
Download this file (Pitfall_of_Nutrition_in_PrI.pdf)Pitfall of Nutrition in PrI[เอกสารดาวน์โหลด]610 kB
Download this file (PI_Classification.pdf)PI Classification[เอกสารดาวน์โหลด]2422 kB
Download this file (Reposition-Keep_moving.pdf)Reposition-Keep moving[เอกสารดาวน์โหลด]6325 kB
Download this file (SKIN_INSPECTION_Prapai_v1.pdf)SKIN INSPECTION Prapai v1[เอกสารดาวน์โหลด]4784 kB