วันที่

29 - 30 พฤศจิกายน 2564

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจ

ขณะนี้ได้ปิดรับลงทะเบียน sponser แล้วค่ะ

 

การสนับสนุนของบริษัทต่างๆ

ระดับ

PLATINUM GOLD

จำนวนเงิน

100,000 บาท 60,000 บาท

ขนาดบูธ

4 เท่า ของขนาดปกติ
อยู่ใน prime location
2 เท่า ของขนาดปกติ

LOGO

ติดบนเวที และลงใน
เอกสารประกอบการประชุม
ลงในเอกสาร
ประกอบการประชุม

อาหารกลางวัน-อาหารว่าง

10 ชุด 6 ชุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  E-mail : [email protected]

ค่าลงทะเบียน

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • ชื่อบัญชี ชมรมพยาบาลออสโตมีและแผล
  • เลขที่บัญชี 983–8–91238–7


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : [email protected]

ลงทะเบียน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะลงทะเบียนให้ตรงกับฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อมิให้เกิดปัญหากับการได้รับหน่วยคะแนน CNEU

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

 

 
 
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

*จำเป็น* กรุณาเลือกระบุ


แจ้งชำระเงิน

 
 
ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

 
 

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ที่ใด?

A

สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้จากระบบที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายหลังจากที่ท่านส่งข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ [email protected]

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

Q
กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลตอบรับการลงทะเบียน

A

อันดับแรกให้ท่านลองตรวจสอบที่กล่อง Junk Mail ของท่านก่อน อาจพบอีเมลตอบรับที่นั่น

แต่ถ้าไม่พบอีเมลจริงๆ ให้ท่านแจ้งกลับมาที่อีเมล [email protected] ให้ช่วยตรวจสอบให้ได้ค่ะ

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่ชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย
E-mail : [email protected]

Develop by IGENCO Co., Ltd.