Copyright 2019 - IGENCO

คลิกที่นี่! เพื่อลงทะเบียนงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของชมรมพยาบาลแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่าย

 

ดาวน์โหลดโครงการประชุม งานประชุมวิชาการประจำปี 2562  ดาวน์โหลดกำหนดการ งานประชุมวิชาการประจำปี 2562

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ ปี 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก โรงแรมปรินซ์ พาเลซ

 

กรณีของสปอนเซอร์ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ >>> กรณีของสปอนเซอร์ คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่